ขย้ำมันซะ ! สไตล์ริชาร์ด แบรนสัน
 


 

ทั่วโลกรู้จัก ริชาร์ด แบรนสัน ในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ชอบคิดนอกกรอบ และไม่ยอมแพ้ต่อกฏเกณฑ์ใดๆ จากเด็กที่มีปัญหาการเรียนจากโรคดีสเล็กเซีย (โรคผิดปกติในการอ่าน) เขาเริ่มทำนิตยสารตั้งแต่อายุ 15 ปี เป็นเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังเมื่อยังหนุ่ม และสร้างสายการบินที่ประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายของใครๆ แม่จะพูดเสมอว่าไม่มีกฏที่ตายตัว แต่ริชาร์ด แบรนสันมีสิ่งที่ยึดถือเสมอในการดำเนินชีวิต ซึ่งอาจเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คุณประสพความสำเร็จเช่นเดียวกัน

จงลงมือทำ
ปรัชญาส่วนตัวของ ริชาร์ด แบรนสันคือ "Screw it,let 's do it" เขาเชื่อว่าหากต้องการสิ่งใด คุณต้องลงมือทำ เขาไม่ยอมให้คำว่าไม่มาเป็นอุปสรรค และไม่ยอมให้กฎเกณฑ์ใดๆมาขัดขวางจากเป้าหมาย เขากระตุ้นให้ลูกน้องทุกคนลงมือทำในสิ่งที่ต้องการ เมื่อลูกน้องกล้าคิด กล้าทำ ก็จะเกิดแนวคิดใหม่ๆที่ดีต่อธุรกิจ สำหรับ ริชาร์ด แบรนสัน ทุกสิ่งย่อมมีทางเป็นไปได้

จงสนุกกับสิ่งที่ทำ
เขาเชื่อเสมอว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จึงไม่ควรปล่อยไปสูญเปล่า จงสนุกให้เต็มที่ จงรักและเอาใจใส่ครอบครัว คุณจะเห็นว่าไม่มีเรื่องเงินทองรวมอยู่เลย หากเราสนุกกับงานที่ทำ จะทำให้ผลของงานออกมาดี

กล้าเสี่ยงแต่อย่าพนัน
คนทั่วไปมักมองว่าริชาร์ด แบรนสันเป็นนักธุรกิจที่บ้าบิ่น กล้าตัดสินใจโดยไม่คำนึงถึงผลได้ผลเสีย ที่จริงแล้วมีข้อแตกต่างระหว่างนักพนันกับคนที่กล้าเสี่ยงเพื่อโอกาสที่ดีกว่า ซึ่งริชาร์ด แบรนสันจัดอยู่ในกลุ่มหลัง ซึ่งเขาจะศึกษาข้อมูลและมีกระบวนความคิดที่เชื่อถือได้ เมื่อพิจารณาทั้งหมด จึงตัดสินใจได้ว่าควรจะเสี่ยงกับธุรกิจใหม่หรือไม่ อย่างไร ทุกครั้งที่ตัดสินใจควรถามตัวเองว่าคุณมีข้อมูลครบทุกด้านแล้วหรือยัง และพร้อมที่จะสูญเสียได้แค่ไหน

แสวงหาความท้าทาย
ทุกคนต่างมีจุดหมายของชีวิต บางคนเรียกว่าเป้าหมาย บางคนเรียกความท้าทาย จุดมุ่งหมายนี่เองที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าและเกิดการพัฒนา เขาชอบตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ พยายามไม่หยุด ลองสิ่งใหม่อยู่เรื่อย และท้าทายตัวเองตลอดเวลา

พึ่งพาตัวเอง
บทเรียนแรกๆที่ริชาร์ด แบรนสันเรียนรู้แต่วัยเด็กคือ การพึ่งพาตัวเอง ทุกวันนี้เขาก็สอนให้ลูกของเขาได้พึ่งพาตัวเองและเชื่อมั่นในกำลังกายและกำลังสมองของตัวเองแบบเดียวกัน

อยู่กับปัจจุบัน
จงใช้เวลากับทุกๆนาทีชีวิตให้คุ้มค่าเละชื่นชมกับปัจจุบันให้เต็มที่ การใช้ชีวิตที่คำนึงถึงอนาคตจะฉุดรั้งคุณไว้จากความก้าวหน้าได้มากๆพอกับการมัวครุ่นคิดแต่ในอดีต การจะทำให่วันข้างหน้าดีขึ้นมาได้ก็ต้องเริ่มจากทำวันนี้ให้ดีที่สุดเสียก่อน

เพื่อนและครอบครัว
ริชาร์ด แบรนสันเชื่อในพลังครอบครัว แม้ว่าบางครั้งครอบครัวอาจแตกแยก แต่ก็ยังเป็นกองหนุนที่ใครก็ขาดไม่ได้ บางคนอาจไม่มีครอบครัวแต่ถ้ามีกลุ่มเพื่อนที่รักและทุ่มเทให้กัน ก็นับว่าเป็นครอบครัวได้

สุภาพและอย่าโกง
ริชาร์ด แบรนสัน เรียนรู้บทเรียนความสุภาพจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่เขาติดต่อธุรกิจด้วย เนื่องจากการทำธุรกิจชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นนอกจากความสุภาพและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความนับถือแล้ว ต้องไม่โกงเป็นอันขาด เขาถือหลักว่า แม้ต้องการชนะและประสบความสำเร็จเพียงใด เขาจะไม่ทำผิดกฏหมายและเอาเปรียบผู้อื่น

จงทำความดี
การช่วยเหลือผู้อื่นช่วยดึงจิตใจเราจากการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเอง การช่วยเหลือผุ้อื่นช่วยดึงจิตใจเราจากการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเอง และเติมเต็มชีวิตให้รู้สึกอิ่มเอมจิตใจ หากคนทุกคนช่วยกันคนละนิด ก็จะสร้างความแตกต่างขึ้นมาได้ และทำให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าที่เป็น